Productes

Canals pluvials

Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma

Perfils

El model de canal pluvial prisma es de secció rectangular, fabricada amb banda continua d'alumini, coure o zenc titani de secció 400, al mateix lloc de la instal.lació, en un taller mòbil. Els baixants poden ser rectangulars, de dues mides, de 60 x 80 ó de 70 x 110, o rodons de Ø80 ó de Ø100.

+34 972 110 995
C/ Mossèn Gelabert, 16
17240 Llagostera (Girona)
Tel: +34 972 110 995
Fax: +34 972 117 456
dicanal@dicanal.com